ae
Argentina
ar
Bosnia Herzegovina
ba
Bulgaria
bg
Brasil
br
Chile
cl
China
cn
Czech Republic
cz
Germany
de
Denmark
dk
Estonia
ee
Spain
es
Finland
fi
France
fr
Greece
gr
Croatia
hr
Hungary
hu
Indonesia
id
Israel
il
Iran
ir
Italy
it
Japan
jp
Korea South
kr
Lithuania
lt
Latvia
lv
Mexico
mx
Malaysia
my
Netherlands
nl
Norway
no
Philippines
ph
Poland
pl
Portugal
pt
Romania
ro
Serbia
rs
Russian Federation
ru
Sweden
se
Slovenia
si
Slovakia
sk
Thailand
th
Turkey
tr
Ukraine
ua
International
us
Vietnam
vn

travian-reports.net Vietnam

link       tiny       phpBB       HTML

Báo cáo này để chuyển đổi các định dạng PNG.
Chủ Đề:11. Guziec ⌚ tấn công 11
Thời gian 16.01.18, 00:04:44
Quân tấn công
[PS W] WhiteBeasts từ làng 11. Guziec ⌚
 MacemanSpearmanAxemanScoutPaladinTeutonic KnightRamCatapultChieftainSettler
Lính350000000700025001001
Hi Sinh350000000700025001001
Thông Tin
Tường Thành bị tiêu hủy
Kho Lúa không bị thiệt hại.
Mục tiêu ngẫu nhiên được xác định.
Thưởng0000
0 / 0 (0%)
Quân Phòng Thủ
[VN0-COF] lamenkk từ làng 11
 LegionnairePraetorianImperianEquites LegatiEquites ImperatorisEquites CaesarisRamFire CatapultSenatorSettler
Lính038000000000
Hi Sinh018000000000
Hi Sinh1800234028801260
8280
Quân Phòng Thủ
Tiếp Viện
 LegionnairePraetorianImperianEquites LegatiEquites ImperatorisEquites CaesarisRamFire CatapultSenatorSettler
Lính451924098000000002
Hi Sinh217011571000000000
Hi Sinh141750017212302176860875070
6190660
Quân Phòng Thủ
Tiếp Viện
 MacemanSpearmanAxemanScoutPaladinTeutonic KnightRamCatapultChieftainSettler
Lính03050101786000002
Hi Sinh01464600377000000
Hi Sinh226316011270101354240614115
5358525
Quân Phòng Thủ
Tiếp Viện
 PhalanxSwordsmanPathfinderTheutates ThunderDruidriderHaeduanBattering RamTrebuchetChiefSettler
Lính307170005118600002
Hi Sinh147490002454100000
Hi Sinh15836002023640907470478840
4993550
 
Quân tấn công (100%)
Quân Phòng Thủ (48.01%)
Tài nguyên bị mất8,975,900
6,981,200
5,635,600
2,135,060
23,727,7605,266,060
4,874,220
4,441,450
1,969,285
16,551,015
Phí Tổn63,512 - 63,512 = 092,762 - 44,521 = 48,241
Tấn công2,612,5501,748,870
Phòng thủ1,125,060 + 907,0104,164,895 + 4,510,360
Kinh nghiệm44,521( 6 × ) 63,512
Báo cáo mới:
Giấu tên Ghép với trước đó
Giấu Tấn Công Giấu Phòng Thủ
Phiên bảnmade by arshia & zloty , about page , Travian Games is a holder of all images.